Lamborghini Huracán LP 610-4 t

♥ Admin : ♦Lê Anh Tuấn♦
♥ Đ/c : Lớp 12A1 ☺ trường Lê Hữu Trác 1 ☺ Hương Sơn ☺ Hà Tĩnh ♥
♥ Sđt : 01649062398
♥ Email : maiyeuem_love9x_lat@yahoo.com
♥ Sở thích : ☺ tạo wap ☺ nghe nhạc ☺ du lịch ☺ chơi games ☺ shopping ☺ ... vv
♦☺♥♫•♦☺♥♫•♦