pacman, rainbows, and roller s


12a1sky☺wap☺sh
Welcome2 1

Sau chiến thắng 9-7 trước 11a1. Lớp 12a1 lại đi đập phá. Lớp này đang rất sa đoạ. Đá bóng cược ăn tiền xong đi ăn hàng, tụ tập nhậu nhẹt. Tình hình này cần được chấm dứt. Thông báo cuối tuần này sẽ có trận derby với 12b2. Mong cổ động viên đầy đủ .
Nhau2
Nhau3
Nhau4


(c) Coppyright to 12a1 ®